BILLBORDI I POSTERI VELIKOG FORMATA

ŠTAMPA NA PAPIRU I SAMOLEPIVOM PVC


Štampa na ploterima najnovije generacije, sa lakiranjem površine štampe u cilju zaštite od atmosferilija i UV zračenja.
Apliciranje vrši tim specijalizovan za ovu vrstu posla.