OBELEŽAVANJE I PUTOKAZI

REKLAMNE TABLE, PANOI, TOTEMI, PUTOKAZI...


Izrada konstruktivnih rešenja reklamnih panoa, tabli, putokaza, tabli za obeležavanje prostora, od najkvalitetnijih materijala.
Grafičke aplikacije radimo tehnikom solvent štampe na PVC materijalima, kao i sečenjem pojedinačnih grafičkih elemenata cutterom.