GRAFIČKI DIZAJN I PRIPREMA ŠTAMPE PUBLIKACIJA

Grafički dizajn, kao kreacija za tržište, mora da opravda svoju ulogu - da izvrši promociju i zaštitu proizvoda na tržištu.
Naš tim školovanih dizajnera može ponuditi najbolja rešenja dizajna kataloga, brošura, fascikli, publikacija...

Takođe, sa više od 25 godina iskustva, nudimo i najbolja tehnička rešenja u tehničkoj pripremi ofset štampe, kontroli samog procesa štampe poštujući standarde kolor menadžmenta.
Posedujemo sva potrebna znanja za izradu pripreme za flexo štampu koja uslovljavaju specifičnosti same flexo štampe.