GRAFIČKI DIZAJN I PRIPREMA ŠTAMPE PUBLIKACIJA

U grafičkom dizajnu publikacija, kao što su knjige, udžbenici, monografije, sa iskustvom od preko 25 godina i urađenih više stotina naslova, kao i više nagrada za najbolji dizajn publikacija, možemo ponuditi najbolje likovno grafičko rešenje, prelom sloga, pripremu štampe, vrstu poveza...