WEB DIZAJN

SAJTOVA, PORTALA, WEB SHOPA


Danas se sve više informacija dobija sa interneta. Internet je veoma pristupačan i izuzetno moćan mediji sa ogromnim potencijalom za svaku delatnost. Predstavljanje i reklamiranje izmešta se sa štampanih medija i televizije na svetsku mrežu. Informacijama, prikazima proizvoda i usluga, katalozima, se može pristupiti bilo kada i bilo gde u svetu a neretko se i samo poslovanje i prodaja može obavljati putem interneta.
Skoro da se može reči: “na internetu sam - dakle postojim”.
.