ŠTAMPA KOVERATA

OD JEDNE BOJE DO PUNOG KOLORA


Štampa na našim ili vašim kovertama tehnikom digitalne štampe, koja daje otisak vrhunskog kvaliteta, podjednak na svim odštampanim primercima, bez škarta. Posedujemo koverte visokog kvaliteta iz uvoza.
Ukoliko štampu vršimo na vašem materijalu, isti mora zadovoljiti tehničko tehnološke norme.